PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs) MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa Disyembre 2022 —- Php16.2018/kWh.

Adunay PAGUBOS sa presyo sa kuryente balor ug Php 0.1645 kada kWh (Alang sa mga Residential Consumers) tungod kay nakakuha kita ug medyo ubos nga Generation Rate sa atong mga power suppliers. Adunay gamay nga pag-ubos apan walay kasiguruhan nga adunay pag-ubos nga trend sa atong presyo sa kuryente.

Subli natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

  1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”. Ang breakdown sa Generation Rates | costs kada-tuig atong makita sa atong MORESCO-1 Website – https://moresco1.com/category/generation-charges/
  2. DISTRIBUTION CHARGE — Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).

Kung tan-awon ang pag-ubos sa taripa nga mukabat Php 0.1645 kada kWh alang sa mga residential customers gi-detalye sa mosunod:

  1. Generation Rate MIUBOS balor ug Php 0.1679 /kWh
  2. Systems Loss Rate MISAKA balor ug Php 0.0135 /kWh – Subli namong ipahibalo nga kadtong mga “SYSTEM LOSS ADJUSTMENTS” nga makita sa atong mga power bill kaniadto isip automatic recovery balor ug P0.3626 gi-undangan na. Mao nga ang System Loss na mahi-apil sa imong power bill sukad karun mao na gayud ang ACTUAL SYSTEM LOSS sa MORESCO-1 matag bulan.

Mi’resulta sa atong effective residential consumer rate balor ug Php16.2018/kWh..

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug 0.2067 nga adunay effective rate balor ug Php15.1802 /kWh.

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug 0.224 ug adunay effective rate balor ug Php114.9611/kWh.

ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

AMONG GISUKIP USAB ISIP INFOGRAPHICS MAO ANG MGA PAGPASABOT KABAHIN SA ATONG KASAMTANGANG PROBLEMA SA PRESYO SA FUEL (COAL UG DIESEL) UBAN ANG KINATIBUK-ANG PAG SAYSAY SA INDUSTRIYA SA GAHUM DAGITAB UG KURYENTE SA PILIPINAS.

DAGHANG SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!