Dissecting the Anatomy of MORESCO-1 Power Bill | SEPT 2022

Arun nato makita kung asa mupaingun ang atong mga binulan nga bayad sa kuryente, among paninguhaon nga mai’pakita ang kinatibuk-an sa atong monthly power bill ug himay-himayon ang mga rason sa kada linya niini. Asa mupaingun ang inyong gibayad ug arun mapasabot nga dili lamang ang MORESCO-1 ang inyong gibayran. Ang tanang taripa nga mulangkub sa kinatibuk-an balayrunon sa mga konsumidor sa kuryente, miagi ug pagsusi, pagtuki ug inaprobahan kini sa Energy Regulatory Commission (ERC),usa ka ahensiya sa gobyerno nga maoy adunya mandato sa kung pila ang balayrunon sa kuryente gikan sa paghimo, pag-angkat, pagpalit, pag-apud-apud ngadto sa mga end-users.

Ang binulan nga kantidad nga P1.9561 matag kWh nga mopaingun sa MORESCO-1 isip distribution utility – electric cooperative, gamiton arun makasustento sa operasyon niini, ug pagpadagan sa negosyo sa kuryente. Kini nga kantidad, walay pagtaas gikan pa sa tuig 2010.

Ang MORESCO-1 nahimo lamang COLLECTOR sa ubang taripa arun ibayad sa planta sa Generation sa sugang dagitab ug elektrisidad, sa NGCP ug buhis alang sa Gobyerno.

SA PIPILA LAMANG KA MGA LINYA, KINING MOSUNOD MAO ANG RASON SA PAGTAAS SA BALAYRANAN SA KURYENTE

1. Pagtaas sa presyo sa kuryente nga atong gipalit sa mga planta (generation companies).

2. Pagmahal sa presyo sa coal (mineral) nga gigamit pangsugnod sa mga planta arun makagama ug kuryente tungod sa pag-ubos sa kantidad sa Piso batuk Dolyar.

3. Pag-ubos sa supply sa coal tungod sa paglimita sa mga nasud nga nagsupply niini.

4. Pag-ubos sa supply sa coal tungod apektado kini sa gyera sa Ukraine batok Russia.

5. Ang makanunayong pag-ubos sa balor o exchange rate sa Philippine Pesos batok sa US Dollar tungud sa pagpataas sa interest rates sa Estados Unidos sa Amerika.

Hinaot nga amo kamong mapasabot ug matagaan kami ug panahon nga ipasabot kining mga panghitabo nga nakaingun sa kamahal dili lamang sa kuryente, apan apil na usab ang mga lain-laing mga consumer goods and services nga atong gisagubang karun.

Daghan salamat.

“POWER RATES UPDATE” – RESIDENTIAL CONSUMERS | Sept 2022 – Php15.5793 /kWh

PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs)

MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa Septyembre 2022 —- Php15.5793 /kWh .

Adunay pagsaka sa presyo sa kuryente balor ug Php 0.6491 kada kWh (Alang sa mga Residential Consumers) tungod kay ang Generation Rate misaka usab. Bisan gamay ra ang iyang pagsaka kumpara sa pagsaka miaging buwan (Agosto – P1.4381). Sa samang bahin, tataw kayo nga naapektohan sa maong pagsaka ang nagpabilin nga galastohan (variable costs) sa Generation ug IPP suppliers tungud sa pagtaas sa fuel (coal ug diesel) nga mahimong sugnud sa pagmugna sa gahum sa elektrisidad.

Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

  1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”.

Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang.

  • DISTRIBUTION CHARGE

Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).

Kung tan-awon ang pag-taas sa taripa nga mukabat Php 0.6491 kada kWh alang sa mga residential customers gi-detalye sa mosunod:

1) Generation Rate MISAKA balor ug Php 0.3909

2) Systems Loss Rate MISAKA balor ug Php 0.1021/kWh

Bisan adunay pag’ubos sa

3) Transmission Rate MIUBOS balor ug Php 0.0509 /kWh

Kining tanan mi’resulta sa atong effective residential consumer rate balor ug Php15.5793/kWh.

Samtang and Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka ug 0.5371 nga adunay effective rate balor ug Php14.5676 /kWh samtang ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka ug 0.6648 ug adunay effective rate balor ug Php13.9622 /kWh.

ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

AMONG GISUKIP USAB ISIP INFOGRAPHICS ANG MGA PAGPASABOT KABAHIN SA ATONG KASAMTANGANG PROBLEMA SA PRESYO SA FUEL (COAL UG DIESEL) UBAN ANG KINATIBUK-ANG PAG SAYSAY SA INDUSTRIYA SA GAHUM DAGITAB UG KURYENTE SA PILIPINAS.

AMONG ISUNOD ANG “DISSECTING YOUR  MORESCO-1 ELECTRIC POWER BILL” ARUN MASUTA NINYO KUNG ASA GAYUD ANG DAGKONG CHARGES NAKATATAK DINHA SA ATONG MATAG-USA KA POWER BILLING – -SA GENERATION BA? SA TRANSMISSION? O SA DISTRIBUTION UTILITIES.

SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!

SEPTEMBER 2022 RATES EXPLAINED

Explanation:

There is an overall increase of rate for about Php0.6491 for the residential customers.

Which is brought by the increase in variable cost in all IPP suppliers due to fuel (coal and diesel) rate increase. A full Implementation of RSEC-WR, Implementation of (Over)/Under Application per ERC Case No. 2013-017CF, ERC Case No. 2016-024CF and ERC Case No. 2019-006CF is still on going, except for Other Generation Adjustment (OGA) & Reinstated Prompt Payment Discount (RPPD) which has been fully collected and Other Transmission Cost Adjustment (OTCA) which has been fully refunded already. Also, the recovery of passed on taxes for year 2022 is already implemented. An increase in rates for about Php0.6491/kWh for residential customers which is brought about by:

  1. Generation Rate by Php0.3909/kWh
  2. System Loss Rate by Php0.1021/kWh

Though there is a decrease in:

  1. Transmission Rate by Php0.0509/kWh

Resulting to our effective residential rate of Php15.5793/kWh

On the other hand, Low Voltage has an overall increase of 0.5371 with effective rate of Php14.5676/kWh while High Voltage has an overall increase of 0.6648 with effective rate of Php13.9622/kWh.