Superhero ka sa Kooperatiba. Kung adunay makita nga kawat sa kuryente – i-REPORT NA!

Ako si Bantay-Boltahe, ang inyong Superhero sa kampanya sa Anti-Pilferage ug kawat sa Kuryente.

Sa atong kampanya, atong tinguhaon nga mahimong maalamon ang atong mga MCO kabahin sa pagkontra sa kawat sa kuryente o anti-pilferage. Ato ipa’abot nga dako ang ka-importansya sa pagpanalipod sa mga pasilidad sa MORESCO-1 aron malikayan nga mahubsan ang panudlanan sa atong kooperatiba.

Hinaot nga pinaagi sa edukasyon ug pag-ambit sa impormasyon, mahimong malig-on ug lingkawas ang kooperatiba batok sa kadako sa system loss ug technical loss. Busa mga higala, magtinabangay kita sa pagpahibalo sa mga balaod ug sa disiplina nga gihambin niini aron magmalampuson kita sa atong misyon.

Kung aduna kamo’y mga pangutana, ayaw kahadlok sa pagpangutana. Ania ako para kanimo! Padayon kita sa atong pagsuporta sa usa’g-usa alang sa kalig-on ug kalamboan sa kooperatiba!

Adunay ganti balor ug P500.00 sa matag kumpirmado ug naproseso nga report nga gi-sumiter sa usa ka regular nga empleyado sa MORESCO-1, ug walay labot ang mga sakop sa Energy Recovery Team sa maong Kooperatiba.

Usa ka ganti usab balor P1,000.00 sa matag kumpirmado ug na proseso nga report nga gisumiter sa bisan kinsa nga outsource o contractual nga empleyado sa MORESCO-1 o sa uban pa nga adunay personal nga kahibalo sa mga gi-sumiter nga mga kalapasan o violations.

Adunay premyo o ganti ang matag usa ka account o connection. Kung adunay mo-report ug pipila ka nga accounts ug kumpirmado nga positibo human ang pagtuki ug pagsusi sa mga kalapasan, matag usa ka account adunay ganti nga mapaabot.

Gipaniguro sa MORESCO-1 nga ang confidentiality sa matag report. KINI NGA MGA GANTI EXCLUSIVE LAMANG NGADTO SA MGA REPORTED PILFERAGES NGA ADUNAY DIFFERENTIAL BILLING COMPUTATIONS.

Ang mga illegal o ginadili nga mga kalihukan ubos sa Akta Republika (RA) 7832, o ang Anti-Electric Transmission Lines/Materials Pilferage Act of 1994, naglakip sa mga electric tamper, jumper, flying connections, pagamit sa usa ka current reversing transformer, illegal transformer, transfer of meter, shorting or shunting sa mga wires in meter socket, pagamit sa loop connection, ug pagdaut sa meter, mga ekipo, wire ug mga conduit.

Kung naa kamo’y gusto i-report, pwede mutawag sa mga Customer Welfare Officers (CWOs) niini nga mga

Service Areas:

SERVICE AREAS

Talakag Service Area (TSA)

0917-553-5232

Laguindingan Service Area (LSA)

0917-848-1624

Manticao Service Area (MSA)

0998-554-7020

Opol Service Area (OSA)

0917-709-1549

Canitoan Sub-Office (CSO)

0917-706-3151

24 HOUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE NUMBERS:

GLOBE

0917-325-8560 (Texts)

0917-794-8314 (Calls)

SMART

0920-955-8560 (Texts

0949-889-2047 (Calls)

Superhero ka sa Kooperatiba. Kung adunay makita nga kawat sa kuyente – i-REPORT NA!

The rains are getting heavier, kindly help us to keep you safe!

Heavy rain forecast for some areas. Travel delays or disruption, dangerous or difficult driving conditions, flooding, fast-flowing or deep floodwater, and loss of power or other essential services are possible.

Kindly help us to keep you safe!

SERVICE AREAS

Talakag Service Area (TSA)

0917-553-5232

Laguindingan Service Area (LSA)

0917-848-1624

Manticao Service Area (MSA)

0998-554-7020

Opol Service Area (OSA)

0917-709-1549

Canitoan Sub-Office (CSO)

0917-706-3151

24 HOUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE NUMBERS:

GLOBE

0917-325-8560 (Texts)

0917-794-8314 (Calls)

SMART

0920-955-8560 (Texts

0949-889-2047 (Calls)

MORESCO-1 introduces incentives for whistleblowing on pilferage, energy theft

Whistleblowing is a positive practice that enables us detect incidents of unethical conduct, and it provides us the opportunity to take corrective measures.

In MORESCO-1, we are committed to a culture of zero-tolerance against fraud, bribery, corruption, misappropriation, illegal activities and unethical conduct throughout our operations.

An amount of P500.00 per confirmed and processed report submitted by any regular employees of the coop, except for those who form part of the Energy Recovery Team of the EC.

An amount of P1,000.00 per confirmed and processed report submitted by any outsource or contractual employees of MORESCO-1 and any persons who have personal knowledge of the said violations.

The rewards shall cover per account or connection. Should the person report several accounts and confirmed to be positive after due process, each account shall bear a reward.

MORESCO-1 assured that reports will be strictly confidential. THIS REWARD WILL COVER ONLY THOSE REPORTED PILFERAGES HAVING DIFFERENTIAL BILLING COMPUTATIONS.

For tips, you may call Customer Welfare Officers (CWOs) of any of these Service Areas:

SERVICE AREAS

Talakag Service Area (TSA)
0917-553-5232

Laguindingan Service Area (LSA)
0917-848-1624

Manticao Service Area (MSA)
0998-554-7020

Opol Service Area (OSA)
0917-709-1549

Canitoan Sub-Office (CSO)
0917-706-3151

24 HOUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE NUMBERS:
GLOBE
0917-325-8560 (Texts)
0917-794-8314 (Calls)

SMART
0920-955-8560 (Texts
0949-889-2047 (Calls)

REMEMBER THAT BEING GRID GUARDIANS IS A SHARED RESPONSIBILITY.