POWER RATES UPDATE -RESIDENTIAL CONSUMERS (BILLING MONTH SA AGOSTO 2023)- PHP11.2982 /KWH

PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs) MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa AGOSTO 2023 (MAS MI’UBOS PA KUMPARA SA PIPILA NA KA BULAN NGA PRESYO SA KURYENTE) – – – – Php11.2982 /kWh.

Dala kini sa PAG-UBOS sa variable cost sa atong mga independent power producers (IPP) ug suppliers apil usab sa DAKONG PAG-UBOS sa commercial rates sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) dinhi sa Mindanao. Mao nga adunay pag-ubos balor ug Php1.1993/KWH alang sa atong mga Residential Customers dala usab sa:

  1. Generation Rate balor ug Php1.0463/kWh
  2. System Loss Rate balor ug Php0.1400/kWh

Bisan adunay pagtaas sa

  • Transmission Rate balor ug Php0.0665/kWh

Kining tanan mi’resulta sa atong effective residential consumer rate – Php11.2982/kWh.

Sa kasamtangang bahin, kini ang taripa sa uban natong consumers:

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos  balor ug 1.1762  nga adunay effective rate balor ug Php10.3578 / kWh.

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos balor ug 0.9883 ug adunay effective rate balor ug Php 10.0826/ kWh.

PALIHUG AYAW NA PAGLANGAN SA PAGBAYAD SA INYONG BINULAN NGA BALAYRONON SA KURYENTE, KAY ATO NANG GISUGDAN ANG ‘ONE MONTH DISCONNECTION POLICY.”

DAGHANG SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!

LOW VOLTAGE CONSUMERS Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos  balor ug 1.1762  nga adunay effective rate balor ug Php10.3578 / kWh.
HIGH VOLTAGE CONSUMERS Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos balor ug 0.9883 ug adunay effective rate balor ug Php 10.0826/ kWh.

POWER RATES UPDATE -RESIDENTIAL CONSUMERS (Billing Month sa HULYO 2023)- Php12.4975 /kWh.

PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs) MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa HULYO 2023 (PINAKA’UBOS KUMPARA SA PIPILA NA KA BULAN NGA PRESYO SA KURYENTE) – – – – Php12.4975 /kWh.

Dala kini sa PAG-UBOS sa variable cost sa atong mga independent power producers (IPP) ug suppliers apil usab sa DAKONG PAG-UBOS sa commercial rates sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) dinhi sa Mindanao. Mao nga adunay pag-ubos balor ug Php2.6796 alang sa atong mga Residential Customers dala usab sa:

  1. Generation Rate balor ug Php2.0569/kWh
  2. Transmission Rate balor ug Php0.2231/kWh
  3. System Loss Rate balor ug Php0.1400/kWh

Kining tanan mi’resulta sa atong effective residential consumer rate – Php12.4975 /kWh.

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos  balor ug 2.6796  nga adunay effective rate balor ug Php11.5340 / kWh.

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos balor ug 2.7806 ug adunay effective rate balor ug Php 11.0708/ kWh.

PALIHUG AYAW NA PAGLANGAN SA PAGBAYAD SA INYONG BINULAN NGA BALAYRONON SA KURYENTE, KAY ATO NANG GISUGDAN ANG ‘ONE MONTH DISCONNECTION POLICY.”

DAGHANG SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!

HIBALO-I UG SINATI-A: 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐞𝐫𝐬

SINATI-A UG HIBALO-I: Ang mga Katungud ug Obligasyon sa usa ka Konsumidor | Konsumante ilalum sa 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐞𝐫𝐬

#DOEPH #EPowerMo #EnerhiyangAtin #WeHaveTheEnergyAbility #EnergyAbility #ESafety #ESecure #EDiskarte #moresco1 #energizingcommunities #empoweringlives