POWER RATES UPDATE sa RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa MARSO 2024 – – – – – PHP10.5159 /KWH

Residential consumers are most often household customers who need electricity for light and appliances only.

MIUBOS ANG ATONG “POWER RATES” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa MARSO 2024 – – – – PHP10.5159 /KWH.

Adunay kinatibuk-ang pag-ubos balor ug PHP 0.2265/kWh alang sa mga residential customers.Bisan pa ug adunay pag-ubos sa variable cost sa pipila nato ka mga IPP Suppliers ug sa Wholesale Electricity Spot Market (kun WESM), adunay pag-ubos sa atong Generation Rate ngadto sa PHP0.2631/kWh, apil na usab ang pagkunhod sa atong System Loss Charge balor ug PHP 0.0224/kWh.

Bisan man tuod ug mikunhod ang Generation ug System Loss Rate, ang Transmission Rate mi-taas ug balor PHP 0.0761/ kWh.

Kini nga mga makanunayong kausaban mi resulta sa atong effective rate karung bulana ngadto sa PHP 10.5159 / kWh alang sa mga Residential nga konsumidor.

Sa kasamtangang bahin, kini ang taripa sa uban natong consumers:

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug PHP 0.2249 matag KwH nga adunay effective rate balor ug Php 9.5462 / kWh. – (LOW VOLTAGE CONSUMERS are those whose electric connections are tapped into MORESCO-1’s secondary lines or those lines that come after the transformers. Low voltage lines carry a range of 240 to 480 volts of electricity. Few examples are small commercial, street lights, and some other public buildings.)

LOW VOLTAGE CONSUMERS are those whose electric connections are tapped into MORESCO-1’s secondary lines or those lines that come after the transformers. Low voltage lines carry a range of 240 to 480 volts of electricity. Few examples are small commercial, street lights, and some other public buildings.

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos balor ug PHP0.3046 ug adunay effective rate balor ug PhP8.5974/ kWh ug demand rate PhP 696.6512 / Kw (with VAT). – (HIGH VOLTAGE CONSUMERS are those users whose electric connections are tapped into MORESCO-1’s primary lines or those lines that come before the transformer. High voltage lines carry 7.62 kilovolts (kV), 13.2 kV or 23 kV of electricity. Few examples are large commercial, plants and special operations with industrial loads.)

HIGH VOLTAGE CONSUMERS are those users whose electric connections are tapped into MORESCO-1’s primary lines or those lines that come before the transformer. High voltage lines carry 7.62 kilovolts (kV), 13.2 kV or 23 kV of electricity. Few examples are large commercial, plants and special operations with industrial loads.

PALIHUG AYAW NA PAGLANGAN SA PAGBAYAD SA INYONG BINULAN NGA BALAYRONON SA KURYENTE, KAY ATO NANG GISUGDAN ANG ‘ONE MONTH DISCONNECTION POLICY.”

DAGHAN SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON PAGSUPORTA.

POWER RATES UPDATE sa RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa PEBRERO 2024 – – – – PHP10.8246 /KWH.

Bisan pa ug adunay pag-ubos sa variable cost sa pipila nato ka mga IPP Suppliers, adunay pagtaas sa Wholesale Electricity Spot Market (kun WESM, nga ang sangputanan mao usab ang pagsaka sa atong Generation Rate ngadto sa PHP0.4033/kWh

Bisan pa man sa pagtaas sa atong Generation rate, ang musunod adunay pagkunhod o pag-ubos.

1) System Loss Rate balor ug PhP 0.2486 /kWh

2) Transmission Rate balor ug PhP 0.2224 /kWh

Kini nga mga makanunayong kausaban mi resulta sa atong effective rate karung bulana ngadto sa PHP 10.7424 / kWh alang sa mga Residential nga konsumidor.

Sa kasamtangang bahin, kini ang taripa sa uban natong consumers:

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-taas ubos ug PhP 0.1015 matag KwH nga adunay effective rate balor ug Php 9.7712 / kWh.

(LOW VOLTAGE CONSUMERS are those whose electric connections are tapped into MORESCO-1’s secondary lines or those lines that come after the transformers. Low voltage lines carry a range of 240 to 480 volts of electricity. Few examples are small commercial, street lights, and some other public buildings.)

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos balor ug PhP 0.0190 ug adunay effective rate balor ug PhP 8.9021/ kWh ug demand rate PhP 639.7216 / kW.

PALIHUG AYAW NA PAGLANGAN SA PAGBAYAD SA INYONG BINULAN NGA BALAYRONON SA KURYENTE, KAY ATO NANG GISUGDAN ANG ‘ONE MONTH DISCONNECTION POLICY.”

DAGHAN SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON PAGSUPORTA.

DECEMBER POWER RATE IS PHP 10.7654 /KWH (RESIDENTIAL CONSUMERS), DOWN BY PhP 0.4319

PAHIBALO PARA SA MGA PINALANGGA NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs).

MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa DISYEMBRE 2023 – – – – PHP10.7654 /KWH.

Adunay dako nga pag’ubos o pagkunhod balor ug PhP 0.4319 alang sa mga residential customers.

Dala kini sa PAG’UBOS sa variable cost sa atong mga independent power producers (IPP) ug suppliers, apil usab sa pag’ubos sa palit sa kuryente sa WESM. Ang pag’ubos sa balor sa kuryente nga mukabat sa PhP0.4319/KwH dala usab sa musunod:

1) Generation Rate pag’ubos balor ug PhP 0.4211 /kWh

2) System Loss Rate pag’ubos balor ug PhP 0.0365 /kW

Bisan pa sa nahitabong pag-taas sa:

3) Transmission Rate balor ug PhP 0.0642/kWh

Sa kasamtangang bahin, kini ang taripa sa uban natong consumers:

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos balor ug 0.4529 matag KwH nga adunay effective rate balor ug Php 9.7955 / kWh. – (LOW VOLTAGE CONSUMERS are those whose electric connections are tapped into MORESCO-1’s secondary lines or those lines that come after the transformers. Low voltage lines carry a range of 240 to 480 volts of electricity. Few examples are small commercial, street lights, and some other public buildings.)

(LOW VOLTAGE CONSUMERS are those whose electric connections are tapped into MORESCO-1’s secondary lines or those lines that come after the transformers. Low voltage lines carry a range of 240 to 480 volts of electricity. Few examples are small commercial, street lights, and some other public buildings.)

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos balor ug 0.4493 ug adunay effective rate balor ug Php 9.4572 / kW. – (HIGH VOLTAGE CONSUMERS are those users whose electric connections are tapped into MORESCO-1’s primary lines or those lines that come before the transformer. High voltage lines carry 7.62 kilovolts (kV), 13.2 kV or 23 kV of electricity. Few examples are large commercial, plants and special operations with industrial loads.)

HIGH VOLTAGE CONSUMERS are those users whose electric connections are tapped into MORESCO-1’s primary lines or those lines that come before the transformer. High voltage lines carry 7.62 kilovolts (kV), 13.2 kV or 23 kV of electricity. Few examples are large commercial, plants and special operations with industrial loads.

PALIHUG AYAW NA PAGLANGAN SA PAGBAYAD SA INYONG BINULAN NGA BALAYRONON SA KURYENTE, KAY ATO NANG GISUGDAN ANG ‘ONE MONTH DISCONNECTION POLICY.” SA SAMANG PAAGI AYAW KALIMOT SA PAG-CLAIM SA IMONG 2024 MORESCO-1 WALL CALENDAR.

DAGHANG SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!