POWER RATES UPDATE | RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa PEBRERO 2023 — Php15.1581 /kWh

PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs) MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa PEBRERO 2023 —- Php15.1581 /kWh.

Dala kini sa PAGUBOS sa variable cost sa tanan natong IPP suppliers (Independent Power Producers) uban sa pag-ubos sa fuel (coal ug diesel) inubanan  sa pag-increase sa pahat sa renewable sources (hydro) sa atong Generation Mix.

Usab, ang recovery sa mga “passed-on taxes” alang sa fiscal year 2023 gi-implementar na. Ang pag-ubos sa taripa balor ug Php 0.6428  kada kWh (Alang sa mga Residential Consumers) dala usab sa mosunod:

  1. Generation Rate MIUBOS balor ug Php 0.6050 /kWh

Bisan adunay pagtaas sa mosunod:

2. Transmission Rate balor ug Php0.0416/kWh

3. System Loss Rate balor ug Php0.0699/kWh

Kining tanan mi’resulta sa atong effective residential consumer rate – Php15.1581 /kWh.

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug 0.6420 nga adunay effective rate balor ug Php14.2511/kWh.

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug 0.7094 ug adunay effective rate balor ug Php13.9631/kWh.

 DAGHANG SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!

POWER RATES UPDATE alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS (Billing Month sa Enero 2023) Php15.80 /kWh.

PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs) MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa Enero 2023 —- Php15.80 /kWh.

Adunay PAGUBOS sa presyo sa kuryente balor ug Php 0.40 kada kWh (Alang sa mga Residential Consumers) tungod kay nakakuha kita ug medyo ubos nga Generation Rate sa atong mga power suppliers nga MIUBOS ug Php0.0403/kWh. Ato pang paga’obserbahan ang epekto sa pagsugod sa commercial operations sa Wholsesale Electricity Spot Market kon WESM sa sunod nga mga bulan sa katuyuan nga mapa-ubos pa gihapon nato ang balor sa atong power mix dili lamang sa MORESCO-1 apil na usab ang tanan nga mga power distribution utilities sa tibuok nasud.

Systems Loss Rate MIUBOS usab balor ug Php 0.0135 /kWh – Subli namong ipahibalo nga kadtong mga “SYSTEM LOSS ADJUSTMENTS” nga makita sa atong mga power bill kaniadto isip automatic recovery balor ug P0.3626 gi-undangan na. Mao nga ang System Loss na mahi-apil sa imong power bill sukad karun mao na gayud ang ACTUAL SYSTEM LOSS sa MORESCO-1 matag bulan.

Adunay pagtaas sa Transmission rate balor ug Php0.0205/kWh. Kining tanan mi’resulta sa atong effective residential consumer rate balor ug Php15.8010/kWh.

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug 0.2871  nga adunay effective rate balor ug Php14.8931/kWh.

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug 0.2885  ug adunay effective rate balor ug Php14.6725/kWh.

ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

AMONG GISUKIP USAB ISIP INFOGRAPHICS MAO ANG MGA PAGPASABOT KABAHIN SA ATONG KASAMTANGANG PROBLEMA SA PRESYO SA FUEL (COAL UG DIESEL) UBAN ANG KINATIBUK-ANG PAG SAYSAY SA INDUSTRIYA SA GAHUM DAGITAB UG KURYENTE SA PILIPINAS.

DAGHANG SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!

RESIDENTIAL CONSUMERS POWER RATE UPDATE | Nobyembre 2022 —- Php16.3663 /kWh.

PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs) — MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa Nobyembre 2022 —- Php16.3663 /kWh.

Adunay pagsaka sa presyo sa kuryente balor ug Php 0.60 kada kWh (Alang sa mga Residential Consumers) tungod kay ang Generation Rate misaka usab. Sa samang bahin, tataw kayo nga naapektohan sa maong pagsaka ang nagpabilin nga galastohan (variable costs) sa Generation ug IPP suppliers tungud sa pagtaas sa fuel (coal ug diesel) nga mahimong sugnud sa pagmugna sa gahum sa elektrisidad.

Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

  1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”. Ang breakdown sa Generation Rates | costs kada-tuig atong makita sa atong MORESCO-1 Website – https://mor esco1.com/category/generation-charges/
  • Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo or magka-profit. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang.

2. DISTRIBUTION CHARGE — Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).

Kung tan-awon ang pag-taas sa taripa nga mukabat Php 0.6028 kada kWh alang sa mga residential customers gi-detalye sa mosunod:

  1. Generation Rate MISAKA balor ug Php 0.3352 /kWh
  2. Systems Loss Rate MISAKA balor ug Php 0.4499 /kWh – kadtong mga “SYSTEM LOSS ADJUSTMENTS” nga makita sa atong mga power bill kaniadto isip automatic recovery balor ug P0.3626 gi-undangan na, mao nga ang System Loss na mahi-apil sa imong power bill sukad karun mao na gayud ang ACTUAL SYSTEM LOSS sa MORESCO-1.

Mi’resulta sa atong effective residential consumer rate balor ug Php16.3663/kWh.

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka ug 0.6125 nga adunay effective rate balor ug Php15.3869 /kWh.

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka ug 1.1646 ug adunay effective rate balor ug Php15.1851/kWh.

ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

DAGHANG SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!