Maayong Adlaw mga Tinahud ug Pinalangga nga Miyembro-Konsumante-Tag’iya sa MORESCO-1.

Ang atong Kooperatiba buot motunol ug gamay’ng pahalipay kaninyo agi’g pasalamat sa inyong makanunayong suporta pina’agi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga obligasyon sa kuryente.

Busa atong gihangyo ang atong mga buotan nga Miyembro sa pagbayad sa inyong mga obligasyon sa Kuryente sa kinatibuk-an kay aduna usab kitay giandam nga 2023 nga Kalendaryo alang kaninyo.

Hinaot nga inyong masabtan among pinalangga nga mga miyembro.

Daghang salamat. Amping ug ampo kanunay.

Kaninyo nagpangga,

MORESCO-1