Alang niadtong mga establisamento ug mga miyembro-konsumidor nga mga dagkong negosyo nga buot mobayad sa ilang balayrunon sa kuryente gamit ang tseke o check payment. Ania ang musonod nga mga pamaagi sa (A) Application and Evaluation ug (B) Returned Check:

APPLICATION AND EVALUATION

  • Pangayo ug i-fill-up ang CHECK PAYMENT APPLICATION FORM nga makuha sa mga Service Area Offices. (Palihug isukip o i-attach ang CERTIFICATE OF GOOD STANDING nga gi-isyu sa depository bank.
  • Ihatag and Application Form sa Teller
  • Ang Teller maoy mo-forward niini sa among Treasury Office sa MORESCO-1 arun kini ma-evaluate.
  • Ang Treasury Office mohimo sa evaluation bahin sa maong application ug mo-endorse ug notify sa Service Area Teller sa resulta.
  • Ang Service Area Teller mao na ang mopahibalo sa member-consumer-owners (MCOs) sa resulta sa evaluation sa application niini.

RETURNED CHECK

  • Ang (Service Area) Teller  mao ang mo-reverse sa collection ug i-cancel ang Official Receipt  (OR) nga na issue niini nga bayad.
  • Ang (Service Area) Teller  ao ang magpahibalo sa miyembro-konsumidor sa “reversal of payment” ug mo-advise sa maong konsumidor sa mosunod:
  • Kung ang Cheque | Check | Tseke “No Sufficient Fund” (NSF) – ug kinahanglan ang maong Member- Consumer mobayad sa maong balayronon “in cash” sulod lamang sa duha (2) ka adlaw gikan sa pagdawat sa maong notice. (IMPORTANTE NGA IMPORMASYON – Single Incident of NSF check will disqualify the member-consumer to pay check for a period of 1 year.
  • Kung gawas kini sa NSF nga rason – ang giuli nga tseke (returned check) pagahulipan | ilisdan | i-deposito sulod lamang sa duha (2) ka adlaw gikan sa pagdawat sa maong notice.
  • Ang (Service Area) Teller mao ang mo-transact sa maong gibayad ngadto sa system ug mo-hatag kini ug bag-ong Official Receipt.