ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa Oktubre 2021: P11.25 / kWh. Adunay pagsaka sa presyo sa kuryente balor ug P0.2465 centavos kada kWh tungod sa pagsaka sa Generation, Transmission, System Loss Rates ug Power Act Reduction Rate bisan pa man kong adunay pag-ubos sa Lifeline Subsidy.

Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”. Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang.

2. DISTRIBUTION CHARGE – Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR). Kini ang pagsuma sa atong power rate karung Oktobre 2021:

📌Generation Rate balor ug Php 0.4793/kWh

📌Lifeline Rate balor ug Php 0.0830/kWh

Bisan adunay pag-ubos sa:

📌Transmission Rate balor ug Php 0.1633/kWh

📌System Loss Rate balor ug Php 0.1737/kWh

📌Power Act Reduction Rate mitaas balor ug Php 0.0172/kWh

Nagresulta kini sa “effective residential rate” nga Php 11.2501/kWh

SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!