MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa Nobyembre 2021: P11.30 / kWh.

Adunay pagsaka sa presyo sa kuryente balor ug P0.0413 centavos kada kWh tungod sa pagsaka sa Generation, Transmission, System Loss Rates bisan pa man nga adunay pag-ubos sa Lifeline Subsidy, Transmission Rate ug Power Act reduction.

Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”. Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang.

2. DISTRIBUTION CHARGE – Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).

Kini ang pagsuma sa atong power rate karung Nobyembre 2021:

📌Generation Rate balor ug Php0.2825/kWh

📌System Loss Rate balor ug Php0.0282/kWh

Bisan adunay pag-ubos sa:

📌Transmission Rate balor ug Php0.0547/kWh

📌Lifeline Rate balor ug Php0.1845/kWh

📌Power Act Reduction Rate mitaas balor ug Php0.0057/kWh

Nagresulta kini sa “effective residential rate” nga Php11.2992/k

WhATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!