PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs) MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa ABRIL 2023 —- Php15.7258 /kWh.

Dala kini sa PAG-TAAS sa variable cost dala sa pagsugid sa commercial operations sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) dinhi sa Mindanao ug sa pagkunhod sa atong pahat sa renewable portion (hydro) sa atong Generation Mix. Mao nga adunay pagtaas balor ug Php0.1431 /kWh alang sa atong mga Residential Customers dala usab sa:

Generation Rate MISAKA balor ug Php 0.2109/kWh

Kining tanan mi’resulta sa atong effective residential consumer rate – Php15.7258 /kWh.

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka balor ug 0.3192 nga adunay effective rate balor ug Php14.8485 / kWh.

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka balor ug 0.4961 ug adunay effective rate balor ug Php14.6398 / kWh.

DAGHANG SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!