Ang MORESCO-1 nagatoo sa pagkabililhon nga masiguro ang makanunayon nga sugang dagitab ug kuryente sa dili pa, kamulo, ug pagkahuman sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections karung Oktubre 30, 2023. Among nasabtan nga ang usa ka siguro nga serbisyo sa kuryente adunay dakong kabahin nga masiguro usab ang pagpahigayon sa bugnong lugaynon, importante nga mga serbisyo publiko, apil na usab ang kinatibuk”an nga kaayohan sa Komunidad.

Nagatoo usab ang MORESCO-1 sa aktibo nga kalambigitan sa makanunayon nga gahum dagitab kabahin sa pagpalig’on sa mga demokratikong kalihukan ug mga pamaagi. Pinaagi sa pagpahaom sa atong pakigtimbayayong ug katuyuan ngadto na sa mga panginahanglanon sa komunidad, among ipadayag ang among kaikag ug ang among pagsuporta sa kasiguruhan makanunayon nga sugang dagitab ug kuryente sa dili pa, kamulo, ug pagkahuman sa BSK Election, ngadto na sa kalampusan sa katuyuan niining atong mga kalihukan.

Alang sa Department of Energy Philippines ug sa National Electrification Administration – hunahunaa nga ania kami sa makanunayon nga pagsuporta kaninyo niining bililhon higayon – ang BSKE 2023. Misalig kami nga giyahan ninyo kami nga maproteksyonan ang integridad ug walay pagdapig nga eleksiyon, nga makahatag ug usa ka kahigayonan sa matag usa nga botante nga mabati nga siya adunay kusug, tingog ug siya gipaminaw.

Daghang salamat.

BASAHA ang Advisory to All Distribution Utilities: Ensuring the Reliability of Electric Power Supply Before, During, and After the 30 October 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Election

https://bit.ly/46DweqU

———————————-

MORESCO-1 supports the importance of ensuring the reliability of electric power before, during, and after the 30 October 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Election. We understand that a stable electricity supply plays a pivotal role in enabling the smooth conduct of the electoral process, vital public services, and the overall well-being of the community.

MORESCO-1 firmly believe in the vital role reliable electric power plays in strengthening democratic processes. By aligning our efforts with the needs of the community, we emphasize our commitment to supporting the reliability of electric power supply before, during, and after the BSK Election, contributing to the successful outcome of this significant event.

Department of Energy Philippines and National Electrification Administration – please know that our thoughts are with you during this important time. We trust that you will guide the election with integrity and impartiality, fostering an environment where every voter feels empowered and heard.

Thank you for your commitment to ensure continued normal operations of all substation facilities/distribution lines. In addition, we praise you for coordinating with the National Grid Corporation of the Philippines to ensure that polling places are excluded from load shedding during the election period.

READ: Advisory to All Distribution Utilities: Ensuring the Reliability of Electric Power Supply Before, During, and After the 30 October 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Election

https://bit.ly/46DweqU


#MORESCO1 #energizingcommunities #empoweringcommunities #BSKE2023  #PowerGridAlert #StayInformed #ConserveEnergy  #PowerOutages #MCORights #AccountabilityMatters #PowerReliabilityPH #UninterruptedElectricity #EconomicRecovery #QualityOfLife #BetterPhilippines #EnergySecurity #SustainablePower #ERC #DOE #NGCP