2022 A. G. M. A. ADVISORYFOR REGISTRATION THRU MORESCO-1 WEBSITE

(Always refer to the respective District’s schedule of Virtual AGMA Meeting AND/OR Contact the COMMUNITY DEVELOPMENT OFFICERS-CDO assigned in your DISTRICT for a List of MEMBER ID and ACCOUNT NUMBERS)
TINAHOD NGA MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs)

Kini mao ang pamaagi sa pagrehistro sa atong DISTRICT VIRTUAL SEQUENTIAL MEETING nga pagahimoon sa tibook bulan sa Abril 2022 pinaagi sa MORESCO-1 WEB PAGE. Palihug pud ug tima-an sa mga petsa diin mahitabo ang Virtual Sequential AGMA sa Distrito diin ikaw nahisakop. Mao kini ang mga “steps” unsaon pag’register pinaagi sa MORESCO-1 Website:

1. I-Access ang MORESCO-1 WEBSITE pinaagi niini nga LINK https://moresco1.com/agma-registration/
2. Pwede sab nimo i-SCAN usab ang QR CODE nga anaa dinha sa Infographic arun ma -access ang M1 Web
3. I-fill in ang mga boxes sa mga impormasyon nga gipangayo sama sa imong LastName, FirstName, Member ID ug Mobile Number
4. I-CLICK ang “I am not a robot”
5. Sunda ang CAPTCHA Selection – Ang CAPTCHA kung hubaron mao ang Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Usa ka pamaagi arung masuta ang kalainan sa mga tinuod nga tawo nga mugamit sa program ug dili mga computer-generated o automated users sama sa mga bots para safe ang atong information infrastructure.
6. I-CLICK ang SEARCH Button
7. Hulati nga musolod ang detalye sa membro sa ubos sa mga boxes.
8. I-CLICK ang ACCOUNT nga gusto nimo i-REGISTER
9. I-CLICK ang REGISTER Button nga makit-an sa tuo nga bahin sa screen ubos sa ACTION.
10. REHISTRADO KA NA. Hulati ang Zoom Link para sa imong Distrito nga i-post sa tanan social media platforms sa MORESCO -1.

PAGPASABOT (DISCLAIMER)

Arun masiguro ang physical, electronic ug procedural safeguards sa atong Member Information System (MIS), adunay pangayoon nga mga validation requirements niadtong mangayo ug data sa ilang pagka-miyembro samtang nagpa-rehistro alang sa atong Virtual Sequential AGMA Meeting.

(I- CONTACT ANG COMMUNITY DEVELOPMENT OFFICERS (CDO) NGA NAG-ALAGAD SA DISTRITO DIIN IKAW NAHISAKOP ALANG SA IMONG MEMBER ID NUMBER UG SA IMONG ACCOUNT NUMBER)