2022 A. G. M. A. ADVISORYFOR REGISTRATION THRU MORESCO-1 SMS SERVICES

(Always refer to the respective District’s Schedule of Virtual AGMA Meeting AND/OR Contact the COMMUNITY DEVELOPMENT OFFICERS (CDO) assigned in your DISTRICT for a List of MEMBER ID and ACCOUNT NUMBERS)

TINAHOD NGA MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs)

Kini mao ang pamaagi sa pagrehistro sa atong DISTRICT VIRTUAL SEQUENTIAL MEETING nga pagahimoon sa tibook bulan sa Abril 2022 pinaagi sa MORESCO-1 SMS SERVICES. Palihug pud ug timan-an sa mga petsa diin mahitabo ang Virtual Sequential AGMA sa Distrito diin ikaw nahisakop.

Mao kini ang mga “steps” unsaon pag’register pinaagi sa MORESCO-1 SMS SERVICE:

  1. I-type lamang ang:

AGMAVER<space>MEMBER ID NO.<space>ACC<space>ACCOUNT NUMBER

  • I-SEND sa

21587032 para sa GLOBE ug TOUCH MOBILE (TM)

225657032 para sa ubang TELCOs ug NETWORKS

  • Tan-awa ang sample nga gibutang sa infographic nga gisukip ani nga Advisory ug ibutang ang imong kaugalingong ACCOUNT NUMBER ug MEMBER ID NUMBER:

Account Number: 08011023

Account Name: EDNA P. DIANG9O

Member ID Number: 821623

Unsaon pagpahimutang sa TEXT?

AGMAVER 821623 ACC 08011023

I-SEND sa

21587032 para sa GLOBE ug TOUCH MOBILE (TM)

225657032 para sa ubang TELCOs ug NETWORKS

  • Aduna ikaw madawatan nga REPLY SMS nga nakabutang nga ikaw na’rehistro na ug ang Zoom Link sa Virtrual Sequential AGMA (Meeting) nga imong pagaapilan sa adlaw nga naka-schedule sa imong Distrito.
  • PANGUTANA – Wala ko’y MORESCO-1 ID. Asa nako makita o makuha ang akong MEMBER ID NUMBER?

TUBAG : I-message ang Facebook Page sa MORESCO1 ug ilakip ang imohang account name ug complete address. Hulati ang pila ka minuto ug replyan ka sa  FB Administrator sa MORESCO-1.

  • PAGPASABOT (DISCLAIMER)

Arun masiguro ang physical, electronic ug procedural safeguards sa atong Member Information System (MIS), adunay pangayoon nga mga validation requirements niadtong mangayo ug data sa ilang pagka-miyembro samtang nagpa-rehistro alang sa atong Virtual Sequential AGMA Meeting.

(I- CONTACT ANG COMMUNITY DEVELOPMENT OFFICERS (CDO) NGA NAG-ALAGAD SA DISTRITO DIIN IKAW NAHISAKOP ALANG SA IMONG MEMBER ID NUMBER UG SA IMONG ACCOUNT NUMBER)