PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs)

MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa Marso 2022 —-Php13.1346 /kWh

Adunay pagsaka sa presyo sa kuryente balor ug 1.1396 centavos kada kWh tungod kay ang Systems Loss Rate misaka ug Php 0.0070 /kWh ug ang Power Act Reduction Rate miubos ug 0.0228.Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”. Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang.

2. DISTRIBUTION CHARGE – Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).

Ang pag-saka sa taripa nga mukabat Php1.1396/ kwh alang sa mga residential customers nagumikan sa mosunod:

1) Generation Rate – Php 1.0355 /kWh

2) Transmission Rate – Php 0.0268 /kWh

3) Power Act Reduction Rate miubos ug 0.0228

Bisan adunay pagsaka:

1) System Loss Rate by – Php 0.0070 /kWh

Mi’resulta sa atong effective residential rate balor ug Php13.1346 /kWh

Samtang and Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka ug 1.0947 nga adunay effective rate balor ug Php13.1346 /kWh samtang ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka ug 1.0095 ug adunay effective rate balor ug Php11.3803 /kWh.

ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!