Dissecting the Anatomy of October 2022 MORESCO-1 Power Bill

DISSECTING OUR OCTOBER 2022 POWER BILL

Arun nato makita kung asa mupaingun ang atong mga binulan nga bayad sa kuryente, among paninguhaon nga mai’pakita ang kinatibuk-an sa atong monthly power bill ug himay-himayon ang mga rason sa kada linya niini. Asa mupaingun ang inyong gibayad ug arun mapasabot nga dili lamang ang MORESCO-1 ang inyong gibayran.

Ang tanang taripa nga mulangkub sa kinatibuk-an balayrunon sa mga konsumidor sa kuryente, miagi ug pagsusi, pagtuki ug inaprobahan kini sa Energy Regulatory Commission (ERC),usa ka ahensiya sa gobyerno nga maoy adunya mandato sa kung pila ang balayrunon sa kuryente gikan sa paghimo, pag-angkat, pagpalit, pag-apud-apud ngadto sa mga end-users.

Ang binuloan nga kantidad nga P1.9561 matag kWh nga mopaingun sa MORESCO-1 isip distribution utility – electric cooperative, gamiton arun makasustento sa operasyon niini, ug pagpadagan sa negosyo sa kuryente. Kini nga kantidad, walay pagtaas gikan pa sa tuig 2010.

Ang MORESCO-1 nahimo lamang COLLECTOR sa ubang taripa arun ibayad sa planta sa Generation sa sugang dagitab ug elektrisidad, sa NGCP ug buhis alang sa Gobyerno.

SA PIPILA LAMANG KA MGA LINYA, KINING MOSUNOD MAO ANG RASON SA PAGTAAS SA BALAYRANAN SA KURYENTE

1. Pagtaas sa presyo sa kuryente nga atong gipalit sa mga planta (generation companies).

2. Pagmahal sa presyo sa coal (mineral) nga gigamit panugnod sa mga planta arun makagama ug kuryente tungod sa pag-ubos sa kantidad sa Piso batuk Dolyar.

3. Pag-ubos sa supply sa coal tungod sa paglimita sa mga nasud nga nagsupply niini.

4. Pag-ubos sa supply sa coal tungod apektado kini sa gyera sa Ukraine batok Russia.

5. Ang makanunayong pag-ubos sa balor o exchange rate sa Philippine Pesos batok sa US Dollar tungud sa pagpataas sa interest rates sa Estados Unidos sa Amerika.

Hinaot nga amo kamong mapasabot ug matagaan kami ug panahon nga ipasabot kining mga panghitabo nga nakaingun sa kamahal dili lamang sa kuryente, apan apil na usab ang mga lain-laing mga consumer goods and services nga atong gisagubang karun.

Daghan salamat.

POWER RATES UPDATE alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa Oktobre 2022 —- Php15.7635 /kWh.

PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs)

MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa Oktobre  2022 —- Php15.7635 /kWh.

Adunay pagsaka sa presyo sa kuryente balor ug Php 0.1842 kada kWh (Alang sa mga Residential Consumers) tungod kay ang Generation Rate misaka usab. Sa samang bahin, tataw kayo nga naapektohan sa maong pagsaka ang nagpabilin nga galastohan (variable costs) sa Generation ug IPP suppliers tungud sa pagtaas sa fuel (coal ug diesel) nga mahimong sugnud sa pagmugna sa gahum sa elektrisidad.

Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

  1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”.

Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo or magka-profit. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang, makita ang atong binulan nga Generation Charges sa atong Website pinaagi ani nga link – https://bit.ly/3NTEtXu

2. DISTRIBUTION CHARGE

Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).

Kung tan-awon ang pag-taas sa taripa nga mukabat Php 0.1842  kada kWh alang sa mga residential customers gi-detalye sa mosunod:

1) Generation Rate MISAKA balor ug Php 0.2105 /kWh

2) Transmission Rate MISAKA balor ug Php 0.0282/kWh

3) Systems Loss Rate MISAKA balor ug Php 0.0458 /kWh

Mi’resulta sa atong effective residential consumer rate balor ug Php15.7635 /kWh.

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka ug 0.2067 nga adunay effective rate balor ug Php14.7743 /kWh.

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka ug 0.0583 ug adunay effective rate balor ug Php14.0205 /kWh.

ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

AMONG GISUKIP USAB ISIP INFOGRAPHICS MAO ANG MGA PAGPASABOT KABAHIN SA ATONG KASAMTANGANG PROBLEMA SA PRESYO SA FUEL (COAL UG DIESEL) UBAN ANG KINATIBUK-ANG PAG SAYSAY SA INDUSTRIYA SA GAHUM DAGITAB UG KURYENTE SA PILIPINAS.

SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!

MORESCO -1’s Big Loads Forum slated on November 29, Tuesday

Taking into account, the current energy landscape; providing updates to its high and low voltage consumers (HV/LV) and the local government units within our franchise area, MORESCO-1 will schedule its Big Loads Forum on Tuesday, November 29, after a 2-year hiatus due to the pandemic.

The forum which was originally scheduled on November 10, and was postponed to the new date , will also present the Power Supply Outlook, Retail Competition and Open Access (RCOA), a look into the Wholesale Electricity Spot Market (WESM), Net Metering, Green Energy Option Program (GEOP) and the electric cooperative’s future proofing plans.

The speakers of the Forum comes from the pool of core experts of MORESCO-1 namely, Engr. Collen B. Tarcelo, Engineering Services Department Manager; Engr. Joni Jane F. Cabantac, Corporate Planning Department Manager; and Engr. Jovel B. Ubay-Ubay, MORESCO-1’s General Manager.

There will also be a recognition to our partner HV and LV consumers for their valuable support to MORESCO-1 and consistently establishing strong service provider – power consumer relationship with the EC and for those LGUs that upholds the true spirit of collaboration, reflective of its major role in local governance, drawing strength and focus from quality local legislation in their respective communities.

The Forum is spearheaded by the Institutional Services Department (ISD) thru the Member Customer Development Chief and the Corporate Public Relations Office.