PAHIBALO PARA SA MGA PINALANGGA NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs).

MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa SEPTYEMBRE 2023 – – – – PHP11.7576 /KWH.

Dala kini sa PAG-TAAS sa variable cost sa atong mga independent power producers (IPP) ug suppliers apil usab sa commercial rates sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) dinhi sa Mindanao. Mao nga adunay pag-saka balor ug Php0.4594/KWH alang sa atong mga Residential Customers.

Kining tanan mi’resulta sa atong effective residential consumer rate – Php 11.7576 /KWH.

Sa kasamtangang bahin, kini ang taripa sa uban natong consumers:

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka balor ug 0.4422 nga adunay effective rate balor ug Php 10.8000 / kWh. – (LOW VOLTAGE CONSUMERS are those whose electric connections are tapped into MORESCO-1’s secondary lines or those lines that come after the transformers. Low voltage lines carry a range of 240 to 480 volts of electricity. Few examples are small commercial, street lights, and some other public buildings.)

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka balor ug 0.4422 nga adunay effective rate balor ug Php 10.8000 / kWh

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka balor ug 0.3885 ug adunay effective rate balor ug Php 10.4711/ kWh. – (HIGH VOLTAGE CONSUMERS are those users whose electric connections are tapped into MORESCO-1’s primary lines or those lines that come before the transformer. High voltage lines carry 7.62 kilovolts (kV), 13.2 kV or 23 kV of electricity. Few examples are large commercial, plants and special operations with industrial loads.)


Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka balor ug 0.3885 ug adunay effective rate balor ug Php 10.4711/ kWh.

PALIHUG AYAW NA PAGLANGAN SA PAGBAYAD SA INYONG BINULAN NGA BALAYRONON SA KURYENTE, KAY ATO NANG GISUGDAN ANG ‘ONE MONTH DISCONNECTION POLICY.”

DAGHANG SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!