Mao kini among madawat nga mga pangutana kada adunay pagkapalung nga hinanali tungod sa mga kakulian nga dili kalikayan ug bisan pa gani nga aduna kami pahibalo nga scheduled maintenance. Kini nga infographic maoy tubag sa inyong pangutana.

Adunay duha ka klase o kategorya sa brownout, ang SCHEDULED ug UNSCHEDULED.

Ang Scheduled Brownout, gigahin kini sa pagsusi, pagtuon ug pagtuki sa atong opisina pinangulohan sa atong technical staff/ engineering personnel aron mapahigayon ang pagpalong sa gitakdang petsa ug oras.

Ang Unscheduled Brownout mao ang mga hinanali nga pagkapalong kasagaran tungod sa dili maayo nga panahon, natumba nga mga kahoy ug natumbahan ang atong mga pasilidades, mga pipila lamang kini sa mga hinungdan.