PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs) MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa MAYO 2023 (MIKUNHOD)—- Php15.0324 /kWh.

Dala kini sa PAG-KUNHOD o PAG-UBOS sa variable cost sa atong mga independent power producers (IPP) apil usab sa pagkunhod sa commercial rates sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) dinhi sa Mindanao ug sa pagkunhod sa atong pahat sa renewable portion (hydro) sa atong Generation Mix. Mao nga adunay pagkunhod o pag-ubos balor ug Php0.6934 /kWh alang sa atong mga Residential Customers dala usab sa:

  1. Generation Rate balor ug Php0.5370/kWh
  2. Transmission Rate balor ug Php0.1806/kWh
  3. System Loss Rate balor ug Php0.0552/kWh

Kining tanan mi’resulta sa PAGKUNHOD sa atong effective residential consumer rate – Php15.0324 /kWh.

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos  balor ug 0.7472 nga adunay effective rate balor ug Php14.1013 / kWh.

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka balor ug 0.8444 ug adunay effective rate balor ug Php 13.7954/ kWh.

DAGHANG SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!