The Board of Directors, Management Committee, and the whole workforce of MORESCO-1 join the National Electrification Administration in paying tribute to our line workers for their dedication, hard work, and sacrifice to deliver light in every Filipino household.

Daghan kaayong salamat sa inyong kakugi ug kaikag alang sa kalampusan sa banikanhong elektripikasyon ug pang’dan’ag. Mabuhay ang mga #WarriorsOfLight