PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs) — MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa Nobyembre 2022 —- Php16.3663 /kWh.

Adunay pagsaka sa presyo sa kuryente balor ug Php 0.60 kada kWh (Alang sa mga Residential Consumers) tungod kay ang Generation Rate misaka usab. Sa samang bahin, tataw kayo nga naapektohan sa maong pagsaka ang nagpabilin nga galastohan (variable costs) sa Generation ug IPP suppliers tungud sa pagtaas sa fuel (coal ug diesel) nga mahimong sugnud sa pagmugna sa gahum sa elektrisidad.

Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

  1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”. Ang breakdown sa Generation Rates | costs kada-tuig atong makita sa atong MORESCO-1 Website – https://mor esco1.com/category/generation-charges/
  • Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo or magka-profit. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang.

2. DISTRIBUTION CHARGE — Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).

Kung tan-awon ang pag-taas sa taripa nga mukabat Php 0.6028 kada kWh alang sa mga residential customers gi-detalye sa mosunod:

  1. Generation Rate MISAKA balor ug Php 0.3352 /kWh
  2. Systems Loss Rate MISAKA balor ug Php 0.4499 /kWh – kadtong mga “SYSTEM LOSS ADJUSTMENTS” nga makita sa atong mga power bill kaniadto isip automatic recovery balor ug P0.3626 gi-undangan na, mao nga ang System Loss na mahi-apil sa imong power bill sukad karun mao na gayud ang ACTUAL SYSTEM LOSS sa MORESCO-1.

Mi’resulta sa atong effective residential consumer rate balor ug Php16.3663/kWh.

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka ug 0.6125 nga adunay effective rate balor ug Php15.3869 /kWh.

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka ug 1.1646 ug adunay effective rate balor ug Php15.1851/kWh.

ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

DAGHANG SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!