PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs) MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa PEBRERO 2023 —- Php15.1581 /kWh.

Dala kini sa PAGUBOS sa variable cost sa tanan natong IPP suppliers (Independent Power Producers) uban sa pag-ubos sa fuel (coal ug diesel) inubanan  sa pag-increase sa pahat sa renewable sources (hydro) sa atong Generation Mix.

Usab, ang recovery sa mga “passed-on taxes” alang sa fiscal year 2023 gi-implementar na. Ang pag-ubos sa taripa balor ug Php 0.6428  kada kWh (Alang sa mga Residential Consumers) dala usab sa mosunod:

  1. Generation Rate MIUBOS balor ug Php 0.6050 /kWh

Bisan adunay pagtaas sa mosunod:

2. Transmission Rate balor ug Php0.0416/kWh

3. System Loss Rate balor ug Php0.0699/kWh

Kining tanan mi’resulta sa atong effective residential consumer rate – Php15.1581 /kWh.

LOW VOLTAGE CONSUMERS – Ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug 0.6420 nga adunay effective rate balor ug Php14.2511/kWh.

HIGH VOLTAGE CONSUMERS – Ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug 0.7094 ug adunay effective rate balor ug Php13.9631/kWh.

 DAGHANG SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!