PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs)

MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa HUNYO 2022 :

Php 13.4588 / kWh.

Adunay pagsaka sa presyo sa kuryente balor ug Php 0.8407 sentabos kada kWh tungod kay ang uban sa Generation Rate ug Transmission Rate misaka apil usab ang Systems Loss Rate. Sa samang bahin, tataw kayo nga naapektohan sa maong pagsaka  ang nagpabilin  nga galastohan (variable costs) sa Generation ug IPP suppliers tungud sa pagtaas sa fuel (coal ug diesel) nga mahimong sugnud sa pagmugna sa gahum sa elektrisidad.

Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

  1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”. Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang.
  • DISTRIBUTION CHARGE – Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).

Kung tan-awon ang pag-taas sa taripa nga mukabat Php0.8407 / kwh alang sa mga residential customers gi-detalye sa mosunod:

  1. Transmission Rate mitaas balor ug P0.0531 / kWh
  2. Systems Loss Rate mitaas balor ug Php 0.0640 /kWh
  3. Generation Rate mitaas balor ug Php0.6258/kWh

Mi’resulta sa atong effective residential consumer rate balor ug Php 13.4588 /kWh

Samtang and Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka balor ug 0.8459 nga adunay effective rate balor ug Php12.6146 /kWh samtang ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka ug 0.8722 ug adunay effective rate balor ug Php11.8450 /kWh.

ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

AMONG GISUKIP USAB ISIP INFOGRAPHICS MAO ANG MGA PAGPASABOT KABAHIN SA ATONG KASAMTANGANG PROBLEMA SA PRESYO SA FUEL (COAL UG DIESEL) UBAN ANG KINATIBUK-ANG PAG SAYSAY SA INDUSTRIYA SA GAHUM DAGITAB UG KURYENTE SA PILIPINAS.

SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!