PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs)

MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa MAYO 2022 : Php 12.60 / kWh.

Adunay pagkunhod sa presyo sa kuryente balor ug Php 0.0184 centavos kada kWh tungod kay ang Systems Loss Rate miubos apil na usab ang Transmission Rate. Hinoon ang misaka mao ang Generation Rate, RPT Rate, Business Tax ug Franchise Tax.

Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

  1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”. Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang.
  • DISTRIBUTION CHARGE – Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).

1) Systems Loss Rate miubos ug Php 0.0324 /kWh

2) Transmission Rate miubos balor ug P0.0395 / kWh

Kung tan-awon ang pag-ubos sa taripa nga mukabat Php0.0194 / kwh alang sa mga residential customers nagumikan sa pag-ubos sa mosunod:

Bisan adunay pagsaka sa mosunod:

  1. Generation Rate misaka ug Php0.0219
  2. RPT Rate misaka ang balor ug Php0.0110/kWh
  3. Business Tax Rate misaka ang balor ug  Php0.0089/kWh
  4. Franchise Tax Rate misaka ang balor ug Php0.0023/kWh

Mi’resulta sa atong effective residential rate balor ug Php 12.60/kWh

Samtang and Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug 0.0572 nga adunay effective rate balor ug Php11.7515 /kWh samtang ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-kunhod ug 0.0621 ug adunay effective rate balor ug Php10.9557 /kWh.

ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES. SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!