PAHIBALO PARA SA TANAN NATONG MGA MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs)

MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa ABRIL 2022 : P12.61 / kWh.

Adunay pagkunhod sa presyo sa kuryente balor ug P0.5288 centavos kada kWh tungod kay ang Systems Loss Rate miubos apil na usab ang Transmission Rate, ug Generation Rate. Hinoon ang misaka mao ang Power Act Reduction Rate.

Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:


1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”. Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang.


2. DISTRIBUTION CHARGE – Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).


Kung tan-awon ang pag-ubos sa taripa nga mukabat Php0.5288 / kwh alang sa mga residential customers nagumikan sa pag-ubos sa mosunod:


1) Systems Loss Rate miubos ug Php 0.0699 /kWh2

2) Transmission Rate miubos balor ug P0.04893

3) Generation Rate balor ug P 0.3379 /kWh.

Bisan adunay pagsaka sa mosunod:

1) Power Act Rate Reduction misaka ug 0.0219


Mi’resulta sa atong effective residential rate balor ug Php 12.61 /kWh

Samtang and Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug 0.4389 nga adunay effective rate balor ug Php11.8046 /kWh samtang ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-saka ug 0.3760 ug adunay effective rate balor ug Php11.0137 /kWh.


ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES. SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!