ALANG SA AMONG MGA PINANGGANG MIEMBRO-KONSUMANTE-TAGIYA SA MORESCO-1

USA KA BULAN NGA POLISIYA SA DILI PA PUTLAN UG KURYENTE / ONE (1) MONTH DISCONNECTION POLICY

Ang atong Kooperatiba, MORESCO-1, ug ang tagdumala niini buot mag-pahibalo sa tanang miyembro-konsumante-tag’iya (MCOs) nga sugod niining bulan sa Agosto 2023, magpadayun ang hugot nga pagpatuman sa ONE MONTH DISCONNECTION POLICY o pagputol sa koneksyon sa kuryente kun dili mabayaran ang electric bill sulod sa lugway gikan sa pag’reading.

Alang kini sa pagbayad “on time” sa atong GENERATION CHARGES (singil gikan sa mga power generators), TRANSMISSION CHARGE (singil gikan sa NGCP), GOVERNMENT CHARGES & TAXES, ug OPERATIONAL EXPENSES para sa pagpadayon sa pagpadagan og pagserbisyo niining atong sugang dagitabnon.

Ang READING UG BILLING PERIOD sa residential consumers mahitabo sugod sa petsa OTSO (8) matag bulan.

Adunay SIYAM (9)ka adlaw nga PAYMENT PERIOD gikan sa pagdawat sa billing statement nga walay dugang nga bayronon (surcharge).

Adunay DUHA (2) ka adlaw o 48 hours / oras nga dugang lugway o GRACE PERIOD, alang sa pagbayad sa Electric Bill lakip ang dugang SURCHARGE.

Ang surcharge didto na mahapak sa next power billing statement.

Kung mapakyas sa pagbayad, kini among gikasubo nga dako apan pagahimoon na ang pagputol sa koneksiyon sa kuryente sa maong konsumante nga nagdumili pagbayad (delinquent consumer).

Arun malikayan ang kahasol nga maputlan ug kuryente, giawhag ang tanan sa pagbayad sa electric bill sa gitakda nga panahon o sa dili pa moabot ang DUE DATE (on or before DUE DATE).

Daghan kaayong salamat sa inyong makanunayong pagsabot ug suporta.