Adunay pagkunhod sa presyo sa kuryente balor ug P0.0423 centavos kada kWh tungod kay ang Systems Loss Rate miubos ug Php 0.1493 /kWh ug ang Power Act Reduction Rate miubos ug 0.0041.

Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”. Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang.

2. DISTRIBUTION CHARGE – Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).

Ang pag-ubos sa taripa nga mukabat Php0.0423/ kwh alang sa mga residential customers nagumikan sa pag-ubos sa mosunod:

1) Systems Loss Rate miubos ug Php 0.1493 /kWh

2) Power Act Reduction Rate miubos ug 0.0041

Bisan adunay pagsaka sa mosunod:

1) Generation Rate – Php 0.0424 /kWh

2) Transmission Rate – Php 0.0024 /kWh

3) Lifeline Rate – Php 0.0705 /kWh

Mi’resulta sa atong effective residential rate balor ug Php11.9925/kWh

Samtang ang Low Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug 0.0957 nga adunay effective rate balor ug Php11.1369/kWh samtang ang High Voltage adunay kinatibuk’ang pag-ubos ug 0.0561 ug adunay effective rate balor ug Php10.3682/kWh.

ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!