Kung mahal nimo ang imong isig-ka-tawo, dili nimo sila pasagdan nga mabutang sila sa usa sitwasyon nga dili maayo alang kanila. 👍🏻


Magpakita kita ug gugma, pagmahal ug pag-amuma sa ubang tawo pinaagi sa pag’suot ug face mask! 💖