TINAHOD NGA MGA MIYEMBRO-KONSUMIDOR SA DISTRITO SA INITAO

Gipahibalo kamo nga atong pagahimoon ang Usa (1) ka District Election sa DISTRICT 4 (INITAO) karung petsa June 25, 2022, usa ka adlaw nga Sabado. Kini pagasugdan sa alas 8:00 sa buntag ug pagahumanon sa alas 3:00 ang takna sa kahaponon.

Kini pagahimoon sa Initao National Comprehensive High School.

Ang mga miyembro nga bag-ohay pa lamang nga naa mahisulod sa 90 ka adlaw sa dili pa ang eleksyon dili pa pwede nga makabotar.

Busa palihog tan-awa ninyo ang inyong ngalan sa gipang mantala ug giplastar nga mga Masterlist of Voters sa inyong Municipal Hall Bulletin Board ug Barangay Bulletin Board sa MORESCO-1 Corner aron inyong matino daan kong nahilakip ba kamo sa maong Masterlist.

Palihog susiha usab ang Calendar of Activities nga among gipasukip dinhi ug gipaskin sa mga tataw nga mga lugar sa Initao aron inyong masusi kong anaa pa ba kamo sulod sa Inclusion-Exclusion Period o aron mahisubay kamo sa insakto nga schedule of activities sa election.

Ato usab nga ipahinumdum nga sumala sa atong by-laws dili pwede makabotar ang proxy. Palihug usab sa pagdala sa imong ID Card aron mas sayon ug dali ang pag verify kanimo panahon sa election.Alang sa kasayuran sa tnang gusto modagan, ang ma-elect niini nga election moserbisyo lamang sa nahibilin nga adlaw sa maong termino kay mag election na usab kita sunod tuig 2023 kay mao man ang regular nga schedule sa Distrito sa Initao.

Ikalipay namo ug dako ang inyong pakiglambigit niining importante nato nga kalihukan.

Daghang Salamat.