ANG KATAPUSAN SA SERYE SA 11 KA 2022 VIRTUAL SEQUENTIAL AGMA SA (ZOOM PLATFORM) PAGAHIMOON SA ADLAW NGA SABADO, PETSA 30 SA ABRIL 2022.

KINI NGA HUGNA PARA SA MGA MIEMBRO-KONSUMANTE SA DISTRITO SA LUGAIT.

PWEDE PA ANG PAG REHISTRO HANGTUD SA ALAS 8:00 SA BUNTAG SA MAONG PETSA DIIN PAGASUGDAN NA ANG ONBOARDING SA ZOOM MEETING.

Kini ang mga pamaagi sa pagrehistro sa ubos, diin matagaan kamo ug Zoom Link arun kamo mahiapil sa Virtual Sequential nga paagi sa atong Annual General Membership Meeting nga pagasugdan sa alas 9 sa buntag, ug ablihan ang pag-onboard sa alas-8 sa buntag.

1. PROSESO SA PAG’REHISTRO PINAAGI SA SMS

https://bit.ly/3uGe46e

2. PROSESO SA PAG’REHISTRO PINAAGI SA M1 WEBSITE

https://bit.ly/3wSIa9q

Kung na’siguro na ang imong rehistrasyon aduna kamo’y madawat nga impormasyon kabahin sa ZOOM LINKS sa 2022 Virtual Sequential Annual General Membership Meeting sa Distrito nga diin ka nahisakop.

Mao kini ang mga Zoom Link sa alang sa inyong distrito. I-Click lamang ang link sa Zoom Meeting sa imong Distrito sa LUGAIT:

————————————————–

LUGAIT, APRIL 30

WATCHING CENTER: LUGAIT MULTIPURPOSE COVERED COURT

MORESCO 1 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: VIRTUAL AGMA FOR LUGAIT DISTRICT

Time: Apr 30, 2022 08:00 AM Singapore

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/86944628815…

Meeting ID: 869 4462 8815

Passcode: 173201

——————————————————

MORESCO-1 WEBSITE REGISTRATION, CLICK https://moresco1.com/agma-registration/