#taskforcekapatid continues

“No one is useless in this world who lightens the burdens of another and such, there is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up. So, when we give cheerfully and accept gratefully, everyone is blessed.”

Our Task Force Kapatid guys who are still working with the rest of the restoration teams back in Siargao are sending us some photos to inspire us by. Thank you for your work Warriors of Light.

#taskforcekapatid #energizingcommunities #empoweringlives #moresco1 #teamkamao

RESIDENTIAL POWER RATES – December 2021

MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa Disyembre 2021: P11.38 / kWh.

Adunay pagsaka sa presyo sa kuryente balor ug P0.0857 centavos kada kWh tungod sa pagsaka sa Generation, Transmission, System Loss Rates bisan pa man nga adunay pag-ubos sa Lifeline Subsidy, Transmission Rate ug Power Act reduction.

Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”. Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang.

2. DISTRIBUTION CHARGE – Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).

Kini ang pagsuma sa atong power rate karung Disyembre 2021:

📌Generation Rate balor ug Php0.2194 /kWh

📌Transmission Rate balor ug Php0.0004 /kWh

📌System Loss Rate balor ug Php0.0200 /kWh

Bisan adunay pag-ubos sa:

📌Lifeline Rate balor ug Php0.1845/kWh

Nagresulta kini sa “effective residential rate” nga Php11.3816/kWh.

ATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!

RESIDENTIAL POWER RATES – November 2021

MAO KINI ANG ATONG “POWER RATES UPDATE” alang sa atong mga RESIDENTIAL CONSUMERS para sa Billing Month sa Nobyembre 2021: P11.30 / kWh.

Adunay pagsaka sa presyo sa kuryente balor ug P0.0413 centavos kada kWh tungod sa pagsaka sa Generation, Transmission, System Loss Rates bisan pa man nga adunay pag-ubos sa Lifeline Subsidy, Transmission Rate ug Power Act reduction.

Gusto natong ipahinumdom sa tanang mga MCOs nga ang taripa sa MORESCO-1 striktong ginapasubay ug gina-regulate sa Energy Regulatory Commission (ERC). Maong ang atuang Power Bill Computation naka-base sa mga balaud nga gina-pagawas sa ERC, kung diin:

1. GENERATION, TRANSMISSION ug GOVERNMENT CHARGES – Ihan-ay kini isip mga “Pass-Through Costs”. Tungod kay ang MORESCO-1 usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa serbisyo sa kuryente, dili kita pwede magpa-tubo. Kung unsa gayud ang tinuod ug tataw nga palit sa pag-angkat sa kuryente gikan sa mga Power Generation Companies, mga gasto sa atong pag-gamit sa mga High Voltage Power Lines sa NGCP para maabot ang gipang-angkat nga kuryente ni MORESCO-1 sa iyang mga substations ug ang buluwisan sa kuryente, mao lamang sab ang sukton ug walay bisan pila ka sentimo nga nadugang.

2. DISTRIBUTION CHARGE – Kini mao ang galastohan sa pag-apud-apud sa kuryente nga mupa-ingon sa atuang MORESCO-1. Isip usa ka non-stock, non-profit, service oriented nga kooperatiba sa kuryente, ang taripa dili pwede magpa-ginansya, dapat igu lamang para sa atuang Operation, Maintenance ug Capital Expenditure Projects. Kini naka-basi sa ERC Rules for Setting Electric Cooperatives’ Wheeling Rates (RSEC-WR).

Kini ang pagsuma sa atong power rate karung Nobyembre 2021:

📌Generation Rate balor ug Php0.2825/kWh

📌System Loss Rate balor ug Php0.0282/kWh

Bisan adunay pag-ubos sa:

📌Transmission Rate balor ug Php0.0547/kWh

📌Lifeline Rate balor ug Php0.1845/kWh

📌Power Act Reduction Rate mitaas balor ug Php0.0057/kWh

Nagresulta kini sa “effective residential rate” nga Php11.2992/k

WhATONG MAKITA SA ATONG ELECTRIC BILL NGA ANG KAUSABAN SA ATUANG TARIPA SA KURYENTE SA MATAG BULAN GAAGAD LAMANG SA ACTUAL NGA KAUSABAN SA MGA PASS-TROUGH COSTS NGA GILANGKUBAN SA GENERATION, TRANSMISSION, UG GOVERNMENT CHARGES.

SALAMAT SA INYONG MAKANUNAYON NGA SUPORTA, KA-MORESCO-1!