Alang Sa Tanang Miyembro-Konsumante-Tag-iya sa MORESCO-1 atong pagpasabot sa atong mga Membro-Konsumante nga ang DEFERRED BILL PAYMENT nga naka marka sa inyong Statement of Account (SOA) Dili kana Penalty o Surcharge.

Hinonoa, kini mao ang paghatag ug lugway sa inyong balayronon sa kurente sa bulan sa Marso ug Abril 2020 nga wala pa nimo nabayran. Kini nga mga balayronon gibahin as maka-upat (4 payments) aron katong galisod gayod ug bayad sa maong obligasyon dili maputlan kay kini pwede naman madatahan sa dili mominus sa upat ka bahin sa kinatibuk.ang kantidad sa maong 2 ka bulan (minimum of 25% of the total cost)

Apan kami nag-aghan gihapon niadtong adunay ikagahum sa pagbayad sa nakonsumo nga kuryente aron dili kamo madak-an sa umaabot nga panahon nga mabalik na kita sa normal nga panginabuhi.

Among dako nga pasalamat sa inyong pagsuporta sa atong operasyon pinaagi sa inyong temprano nga pagbayad, rason nga nagmakanunayon ang atong paghatag sa kuryente nga walay pagkabalda luyo sa atong gisagubang karon nga COVID19.

Mag kahiusa kita alang sa atong kadaugan sa pagpakigbatok niining maong pandemic. Himoon nato ang atong bahin.