Gipahibalo ang tanang miyembro-konsumante-tag-iya sa MORESCO-1 nga ang atong kooperatiba mohatag na ug lugway sa mga balayronon sa kuryente nga mo DUE SULOD SA GIPATUMAN NGA COMMUNITY QUARANTINE (CQ).

Ang mga kurenyte nga MO DUE SA BULAN SA MARSO UG ABRIL 2020 pagabayaran sulod sa UPAT (4) KA BULAN NGA INSTALLMENTS SUGOD SA BULAN SA MAYO 2020 NGA WALAY IPAHAMTANG NGA INTEREST, PENALTIES UG UBAN PANG CHARGES.

Pananglitan, kon ang imong power bill mo due sa bulan sa Marso 2020 nga nagkantidad ug Php 2,000 ug laing bayronon nga mo due sa Abril 2020 nga nagkantidad usab ug Php 2,000, kini mo total ug Php 4,000. Kini pagabahinon sa maka upat (4) ka bulan nga installments. Ang maong obligasyon idugang sa imong balayronon sa bulan sa Mayo 2020 hangtod sa bulan sa Agosto 2020.

Apan kadtong mga miyembro-konsumante-tag-iya nga adunay ikagahom pagbayad ug dili gustong matingob ang balayronon gihangyo kamo pagbayad sigon sa nakatakda nga original due date aron makatabang pag sustener sa atong adlaw adlaw nga operation sa atong pagpadagan sa walay pagkabalda nga kuryente.

Karon panahon sa COVID-19 ang MORESCO-1 modawat ug partial payment aron pag abot sa panahon nga mobalik na sa normal ang atong panginabuhian dili na usab kaayo bug-at ang atong mga balayronon sa kuryente.

DAGHANG SALAMAT SA INYONG KANUNAY NGA SUPORTA.