ALANG SA TANANG MEMBER-CONSUMER-OWNERS (MCOs):

Ang MORESCO-1 duyog kaninyo niining atong kahimtang sa pandemic. Apan atong hinumduman nga gaangkat lamang kita sa kuryente , busa aduna usab kitay obligasyon sa pagbayad sa atong inangkat.

Mao nga kami magpahinumdum usab kaninyo sa pag atiman sa inyong mga obligasyon sa labing madaling panahon tungod kay ato nang ipahamtang ang pagpamutol human kamo maabisuhan.

Among kaakuhan ang paghatag ug maayong serbisyo, apan dili namo kini mapadayon kung dili usab kamo mosuporta pinaagi sa timprano nga pagbayad.

Kami manghinaot sa inyong suporta ug pagsabot.

Daghang Salamat.