ALANG SA TANANG MIYEBRO-KONSUMANTE-TAG-IYA SA MORESCO-1:

Ang atong kooperatiba duyog kaninyo sa atong kahimtang niining pandemic nga COVID-19. Apan tungod kay gaangkat usab kita sa kuryente nga among giapod-apod sa matag miyembro-konsumante, aduna usab kitay obligasyon sa pagbayad sa atong inangkat nga kuryente.

Kami magpahinumdum na usab kaninyo sa pag atiman sa atong mga na konsumo nga kuryente aron dili kaayo bug-at sa umaabot nga mga adlaw nga mag dinoble na ang inyong mga balayronon.

Sa kasamtangan gihatagan kita ug paagi aron mogaan ang pagbayad sa atong mga wala nabayran pa sa bulan sa Marso ug Abril 2020 pinaagi sa pagbahin bahin niini ngadto sa maka upat ka hulugan o installments.

Kami manghinaot sa inyong makanunayong suporta ug pagsabot sa mga kalihukan sa atong kooperatiba.

Thank you for understanding KaMORESCO-1! Please be safe.